බොරලැස්ගමුව, දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත #Pro ID: 7193

Price: LKR 39,000,000(total price)

Property Description

සේවක කාමරය
සේවක නාන කාමරය
පැන්ට්‍රි සහිත කුස්සි 3 ක්
වාහන 4 හො 5 නවතා තැබීමේ පහසුකම
තෙකලා විදුලිය ඇතුලු සියලු පහසුකම්

මහරගම – බොරලැස්ගමුව හන්දියට කිලොමීටර් 1 යි
ෆුඩ් සිටි, බැංකු, ව්‍යායාම මධ්‍යස්ථාන, ඉන්ධන පිරවුම් හල්, පොලීසිය ඇතුලු ප්‍රධාන ස්ථාන රැසකට ඉතා ආසන්න වේ.
දෙහිවල – මහරගම ප්‍රධාන පාරට මීටර් 100 (119 බස් පාර )

Quick Summary

Property ID:
7193
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Boralesgamuwa, Sri Lanka
Bedrooms:
7
Bathrooms:
3
Area:
15.00 perch
Parking place:
5

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747