කැළණියෙන් සුඛෝපභෝගී දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 8177

Price: LKR 17,500,000(total price)

Property Description

This Luxury two-story house is located in Weragoda, Kelaniya. 7 perches Land with all facilities. Very close to Dharmaloka Vidyalaya. 4 A/C Bedrooms and 1 non-A/C Bedroom, 4 Bathrooms, 2 living rooms, Dining Room, Kitchen with Pantry, Balcony, 02 vehicle parking. 250m to the main road. Nearly 30ft road. Calm & Peaceful neighborhood.

ධර්මාලෝක විද්‍යාලයට ඉතා ආසන්නයේ පිහිටා ඇති මෙම නිවස පර්චස් 7 ක බිම්කොටසක ඉදිකොට ඇති අතර වායුසමනය කරන ලද කාමර 4 ක් සහ සාමාන්‍ය කාමර 1ක් සහ නාන කාමර 4 කින් සමන්විත වේ. විසිත්ත කාමර 2ක්, කෑම කාමර, පැන්ට්‍රි එකක් සහිත කුස්සිය, වාහන 2ක් නැවත තැබීමේ පහසුව. අඩි 30 පාර. සාමකාමී වටපිටාවක්.

 

Quick Summary

Property ID:
8177
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Kelaniya, Sri Lanka
Bedrooms:
5
Bathrooms:
4
Area:
7.00 ft²
Parking place:
2
Property Features:

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747