බියගමින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7847

Price: LKR 375,000(per perch)

Property Description

බියගම වෙළඳකලාපයේ ඉදිරිපිට සිට 700M දුරින් පර්චස් 25ක් වූ ආයෝජනයටත් පදින්චියටත් අනගි ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ.
සීග්‍රයෙන් දියුණුවන සියලු පහසුකම් සහිත බියගම නගරයෙන් කරබුගස්හන්දිය – පිටකොටුව ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට 650M නුදුරින්( ප්‍රදීපගම පාර / බියගම වෙළඳකලාපය ඉදිරිපිට )
සොදුරු නිස්කලන්කාර ගාම්බීර මිටියාවතකි.සොදුරු වින්දනීය නිස්කලන්ක පරිසරයකි.සියලූම පහසුකම් සහිත අගනා නේවාසික බිම් කොටස් ඔබ වෙනුවෙන්ම දැන් විකිණීමට ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7847
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Biyagama, Sri Lanka
Area:
25.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747