කොට්ටාවෙන් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7773

Price: LKR 800,000(per perch)

Property Description

පර්චස් 86 ක හතරැස් ඉඩමක් වන මෙම ඉඩම ඉතා ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක මෙන්ම අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට සහ නගරාන්තර මගී බස් රථ අංගනයට ද ඉතා ආසන්නයෙන් පිහිටා ඇත. Apartment එකක් හෝ Luxury House එකක් ඉදිකිරීමට සියලු අවසර් පත් ලබා ගෙන ඇත. පහසුවෙන් බැංකු නය පහසුකම් ලබා ගත හැක. සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත වේ. විනාඩි 5 න කොට්ටාව නගරයට, විනාඩි 2 න් හයි ලෙවල් මාර්ගයට.

Quick Summary

Property ID:
7773
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Kottawa, Sri Lanka
Area:
86.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747