ගල්කිස්ස, ශ්‍රීමල් උයනෙන් වටිනා ගෙයක් විකිණීමට

Price: LKR 15,000,000(total price)

Property Description

ඉඩම පර්චස් 4 යි. වාහන නවතා තැබීමේ පහසුකම්. තාප්පය සමඟ ගේට්ටුව. දෙමහල් නිවස

Quick Summary

Property ID:
8468
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Dehiwala-Mount Lavinia, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
2
Area:
4.00 ft²
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747