වැල්ලම්පිටියෙන් වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 8414

Price: LKR 12,000,000(total price)

Property Description

This single-story house is located in Wellampitiya, Ambathale road within the Centre-Colombo district. 8.5 perches land and house consist of 2 Bedrooms, Dining room, Living room, Kitchen, and a Washroom. Parking available. Facing to 12 feet carpet by road and 25 meters to Ambathale main road. 1.75KM to Colombo-Katunayake expressway, 8KM to Colombo-Fort, and 3KM to Negambo road. The nearest main cities are Wellampitiya, Peliyagoda, Kiribathgoda, Watta and Borella ect. Suitable for Commercial or Residential purposes.

මෙම තනි තට්ටුවේ නිවස වැල්ලම්පිටිය අම්බතලේ මාර්ගයේ කොළඹ දෙසට පිහිටා ඇත. පර්චස් 8.5 ක ඉඩම සහ නිවස නිදන කාමර 2 ක්, කෑම කාමරයක්, විසිත්ත කාමරයක්, මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමරයකින් සමන්විත වේ. වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ඇත. අඩි 12 ක කාපට් අතුරුපාරකට මුහුණලා ඇති මෙම නිවස අම්බතලේ ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 25 ක දුරකින් පිහිටා ඇත. කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයට කි.මී. 1.75 ක්, කොළඹ කොටුවට කි.මී. 8 ක් සහ මීගමු පාරට කි.මී. 3 ක දුරක් ද ඇත. ආසන්නතම ප්‍රධාන නගර වන්නේ වැල්ලම්පිටිය, පෑලියගොඩ, කිරිබත්ගොඩ, වත්තල සහ බොරැල්ල  වේ. වාණිජ හෝ නේවාසික අරමුණු සඳහා සුදුසුය.

Quick Summary

Property ID:
8414
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Wellampitiya, Sri Lanka
Bedrooms:
2
Bathrooms:
1
Area:
8.50 ft²
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747