ගම්පහ ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ පොල් වගාව සහිත ඉඩමක් විකිණිමට #Pro ID: 8294

Price: LKR 250,000(per perch)

Property Description

පොල් වගාව සහිතයි, ජලය නොසිඳෙන ලිඳක් සහිතව පර්චස් 84 ක ඉඩම…..සින්නක්කර ඔප්පු. ඉඹුල්ගොඩ පියරතන මාවතේ කොළඹ – නුවර පාරේ සිට කි.මී. 1.2ක් දුරින්.. පර්චසයක වෙළඳ වටිනාකම රු. 250000/- ත රු. 300000ත් අතර අගයකි.

Quick Summary

Property ID:
8294
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Gampaha, Sri Lanka
Area:
84.00 ft²

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747