බොකුන්දර, අලුතින්ම ඉදිකරන ලද නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7177

Price: LKR 16,000,000(total price)

Property Description

බොකුන්දර හන්දියට කිලොමීටරයක් දුරින් මෙම වටිනා නිවස පිහිටා ඇත.
මුලු නිවසම ටයිල් කර ඇත.
අඩි 15 පාර
ස්වයන්ක්‍රීය ගේට්ටුව
CCTV කැමරා සමඟ පහසුකම් රැසකින් මෙම නිවස සමන්විත වේ.

Quick Summary

Property ID:
7177
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Bokundara, Piliyandala, Sri Lanka
Bedrooms:
2
Bathrooms:
2
Area:
10.00 perch
Parking place:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747